لطفا کفش هایتان را در بیاورید !!

رفیق راهی و از نیمه راه می گویی

وداع با منه بی تکیه گاه می گویی

میان این همه آدم ُ   میان این همه اسم

همیشه اسم مرا اشتباه می گویی

به اعتبار چه آیینه ای عزیز دلم

به هر که میرسی از اشک و آه می گویی

دلم به نیم نگاهی خوش است اما تو

به این ترحم سنگین نگاه می گویی

هنوز حوصله ی عشق در رگم جاریست

نمرده ام که غمت را به چاه می گویی.. !!

 

پ.ن۱:   تا کجا باید دویــــــــــــــ    ـــــد    ؟؟؟!!!   یارب بیچاره شدم

پ.ن۲:تاریک تر از آنم که با کبریت سیگارت روشنم کنی...

ظریف تر از آنی که بر سرم آوار شوی...

شاگرد تر از آنی که استادت باشم

و

بی ادب تر از آنی که ..............

 

پ.ن۳:این روزها ضعیف تر از هر زمانیم

از کور و کر نخواه برایت عصا شود !!

 

پ.ن۴: خدا رو چه دیدی شاید غصه رد شد !!

 

پ.ن۵: نمی خواهم داشته باشمت .. نترس

فقط بیا .. کمی در خزان خواسته ها قدم بزن

تا ببینمت

دلم برای راه رفتنت تنگ شده

                                                     کامران فریدی

پ.ن۶ : شاید برای شما هم اتفاق بیفتد ...

 

+ تاريخ شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:31 نويسنده بـــ هــ ـــــــا ر |